صبای ناز و قشنگم اون لحظه ای که خدای مهربون یه هدیه کوچولو و آسمانی رو توی دستای منتظر من و بابایی قرار داد، مثل بقیه بابا و مامانهای عاشق ، ما دوتا رو هم عاشق کرد. عاشق یه نی نی گرد و توپولی که مثل یه تربچه کوچولو ، صورتی بود.

دل تو دلمون نبود و ناباورانه حرکتهای کوچولوتو نگاه میکردیم و میخندیدیم.ژست گرفتنهات معرکه بود و دلمون رو آب میکرد. 

 فقط شب اول یه کوچولو گریه کردی. و دیگه هیچی.

 باورم نمیشد یه نی نی اینقدر آروم و بی آزار باشه.درست مثل یه عروسک ناز و خوشگل که فقط میخنده.

 ماه من! نازناز من!

 وقتی عکسهاتو مرور میکنم خنده ام میگیره. آخه همه عکسهات مثل همن.از اون موقعی که قد نخود بودی تا حالا که برای خودت خانم شدی. توی همشون برق چشمات آدمو به وجد میاره.با اون خنده خوشگلت آدم پرواز میکنه.

 آخه چقدر تو ماهی عزیز مامان. الهی که همیشه خنده رو لبات باشه و زندگیت شاد شاد.

 

 عروسک شیرین زبونم. با اینکه فقط یک سالته ولی هیچ کدوم ار کارهات به یه نی نی یک ساله نمیخوره. ببخشید گفتم عروسک. دیروز که از خواب پا شدی بهت گفتم: سلام عروسک قشنگم.صبح به خیر. توهم مثل همیشه خندیدی و درحالی که انگشت اشاره ات رو به طرفین تکون میدادی گفتی: نه نه نه. و عروسک بالای تختت رو نشون دادی و گفتی: " این عَ شَک ، من نی نی " ( این عروسکه من نی نیم)

حالا حرفم رو پس میگیرم تا دعوام نکردی: نی نی شیرین زبونم.دل همه رو با اون حرفای خوشگلت آب کردی مامان.

 حالا در اولین فرصت میام و برای دوستات تعریف میکنم که تو چقدر خوشگل کلمات رو سرهم میکنی و میگی.

 حالا بریم سراغ تولد موش موشک ناز و خوشگل من:

 تولدت مبارك مبارك مبارك

 تولدت مبارك

رو سقف اين اتاقت يه عالمه ستاره

 میخوايم تولدت رو جشن بگيريم دوباره ه ه ه ه

 فشفشه هاي روشن بادكنكاي رنگي                       

 همگي باهم بخونيم آخه تو چگده گشنگي

 آخه تو چگده گشنگي                                            

چگده گشنگي ا

 از همه رنگي ا

 لپتو بچشم ا

بچه گشنگم ا

 هوشدورودو هوشدورودو

هوشدورودو هوشدورودو

حالا حرف منو گوش كن      

  فوت كن فوت كن فوت كن شمعا رو خاموش كن

 فوت كن فوت كن فوت كن   شمعا رو خاموش كن

 يك دو سه        به به چه كيك خوشمزه اي           لپتو بكشم الهي! 

با هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخک

با صد تا دریا پر عشق و اشتیاق و پولک

 فقط میخوام بهت بگم تولدت مبارک!                         

 چو گلها سراپا نشاط و شوری ، تولّدت مبارک ، تولّدت مبارک

 بهار امیدی ، همه سروری، تولّدت مبارک ، تولّدت مبارک

گل من ! چشمِ دلم از تو روشن. شکفتی زیباتر از گل به گلشن

نشستی ، چون لاله در باغ هستی ، تویی تو ، بهانه یِ هستیِِ من

دور از هر ، بلایِ خزانی بمانی ، با شور و نشاطِ جوانی بمانی

 گل باشی ، که در جمعِ یاران نشینی ، در عالم ، به جز روی شادی نبینی

 الهی که همیشه تنت سالم باشه و توی زندگیت موفق و سربلند باشی و عاقبت بخیر بشی عسلم