سلام

من بابای نی نی هستم ضمن تشکر از همه دوستانی که اين وبلاگ را مطالعه می کنند بايد بگويم بعد از ماهها انتظار نی نی ما ساعت ۱۳ امروز پا به اين سرای خاکی گذاشت

داستان ازاين قرار بود که ساعت ۱۰ امروز آرزو کمی حالش بد شد وبعد از تماس با خانم دکتر قرار شد عمل امروز انجام شود و  اينگونه شد که  آرزو مامان شد و من هم بابا  البته اصرار مامان آرزو هم بی تاثير نبود (آخه امروز آقای احمدی نژاد از همدان رفت).

خدايا تو را به خاطر سلامتی آرزو و امانتی که به ما دادی شکر می کنيم و سجده شکر بر درگاهت به جا می آورم اميد که ظرفيتی به ما عطا کنی تا فرزند صالح تربيت کنيم (انشاء الله ) 

پ . ن : لازم است ازهمين جا از مامان  آرزو هم تشکر کنم که ۹ ماه همه رنج وزحمت اين دوران تحمل کرد و اميد دارم که هميشه سلامت و تندرست باشد.

 بابا حسين