سلام

اومدم اینو بگم که من و نی نی خوبیم. فقط به خاطر تحرک زیاد مامانی ، این گوگولی ما یه خرده هول شده و فکر کرده دیگه وقت اومدنه.

من هم چاره ای نداشتم. بالاخره مهمون داری بود و ...

دیروز دکترم برام استراحت مطلق نوشته و بهم تاکید کرده که زیاد حرکت نکنم تا نی نی حداقل دو هفته دیگه هم صبر کنه و اون تو بمونه.

الان هم دوتایی خونه موندیم و قراره باهم همش لالا کنیم.واون هم دخمل خوبی باشه و فکر نکنه اینجا چه خبره که بخواد زودی بپره بیرون.

سر نی نی هنوز برنگشته و اگه همین طوری پیش بره احتمالا" سزارین بشم.

از دوستان خوبمون هم معذرت میخوام که تا مدتی نمیتونم بهشون سر بزنم. برامون دعا کنید.

اين هم چند تا از عکسهای اتاق نی نی  که قولش رو داده بودم:

ورودی اتاق ، فرش ، تخت ، موبايل تختش ،‌ کمد و صندلی غذا ، پرده ، گهواره متحرک ، دمپايی های روفرشی و " قلی و گل باقالی" که از مامانی به نی نی به ارث رسيده!