این روزها حسابی سرم شلوغ پلوغه.

اینقدر برنامه و کار نکرده دارم که نمیدونم به کدومش فکر کنم.

عید داره از راه میرسه و من هنوز هیچ کاری نکردم.البته خودم که نمیتونم خونه تکونی کنم. ولی باید یه فکری کرد.

پارسال نزدیک عید یه خانمی اومد که بهم کمک کنه. قرار بود ساعت 2 بعداز ظهر بیاد ساعت 12 بود و ما هنوز ناهار نخورده بودیم که اومد. همسن و سال خودم بود .

بهش گفتم از آشپزخونه شروع کن .من هم ناهارم رو که خوردم میام کمکت.

هول هولکی ناهار رو خوردم و رفتم تا کمکش کنم.

چشمتون روز بد نبینه دیدم شلنگ رو گرفته و انگار داره باغچه آب میده. اصلا" انگار وسایل برقی گل و گیاهند. همین طوری روی گاز و یخچال و کلید و پریزها رو آب میگرفت.

سریع شلنگ رو از دستش گرفتم و گفتم : اینطوری نه !

وسایل برقی میسوزه و داخل کلید و پریزها هم آب بره خطرناکه و ممکنه آتش سوزی بشه. با خیال راحت گفت: نه من هر جا میرم همین طوری تمیز میکنم. (معلوم نیست تا حالا چند تا یخچال و .... سوزونده و صاحب خونه ها رو بیچاره کرده!!!!!!!!)

حالا خوبه  داخل کابینتها رو خودم قبلا" تمیز کرده بودم. دیگه بهش یاد دادم و رفتم سراغ یه کار دیگه که دیدم پشت سر من اومد و گفت تموم شد.گفتم به همین زودی گفت آره ماشاا... خونت تمیزه.

رفتم دیدم زیر کابینها رو اصلا" تی نکشیده و هر چی شسته رفته اون زیر. خلاصه ایشون  زحمت کشیدند شلنگ گرفتند و من بخت برگشته خودم تی کشیدم و کف آشپزخونه رو حسابی تمیز کردم و ....

بعد نوبت پنجره ها و پاک کردن شیشه ها شد. رفت یه نگاهی به پنجره ها انداخت و دستش رو گرفت رو چشماش و گفت : آرزو خانم من از بلندی میترسم. میشه بگی شوهرت تمیزشون کنه.گفتم باشه و حسین بنده خدا هم شیشه ها و پنجره ها رو تمیز کرد.

هنوز یک  ساعت از اومدنش نگذشته بود که گفت برای امروز دیگه بسه دخترم تنهاست من امروز میرم فردا صبح زود میام....

فرداش مامانم هم اومد کمکم. اتاق خوابها رو با هم تمیز کردیم و همه وسایلش رو چیدیم سر جاش و کار اتاقها که تمیز شد حدود ساعت 10 تازه خانمه از راه رسید.

بهش گفتم کار زیادی نمونده حمام و دستشویی رو هم خودم شستم فقط شما سرامیکهای کف سالن پذیرایی رو تمیز کن و دستمال بکش. و خودم رفتم توی حمام تا چند تا تیکه وسیله رو بشورم.

اما توی حمام رفتن همان و  تا ظهر به عنوان نظافتچی اون خانم  اون تو موندن همان چون تا یه دستمال کثیف میکرد میاورد میانداخت توی حموم و میگفت دستت درد نکنه این رو هم بشور.

آخرش هم کلی پول گرفت و سرجمع در طی دو روز 3 ساعت هم کار نکرد.وبه این ترتیب خونه ما تمیز شد....

 امسال هر کدوم از شما از این نظافتچی ها خواستید بهم خبر بدید یه وقت رودروایستی نکنیدها..........