نمیدونم چرا هوای دلم اینقدر ابریه.

خیلی خسته ام. خیلی....

دلم میخواد یه جای دنج پیدا کنم و تا میتونم گریه کنم. برام دعا کنید ........

 

                                    

خنده ای کو که به دل انگيزم؟

قطره اي كو كه به دريا ريزم؟

صخره اي كو كه بدان آويزم؟

 

 

مثل اين است كه شب نمناك است.

ديگران را هم غم هست به دل،

غم من، ليك، غمي غمناك است.