خدایا!

نامت را می خوانم،

همان گونه که محبوبم را میخوانم

و با تکرار نام مبارکت،

چه شور و شعفی در جانم می دود!

مو بر اندامم راست میشود،

دیدگانم لبریز از اشک میگردد

و ذهنم بر جمال زیبای یار تمرکز می یابد.

رسیدن به این شور و حال ،

بی لطف لایزال تو ممکن نیست

از سر شکر به درگاهت می گریم

تا لحظه ای از من دور نباشی

و مهرت را از من دریغ نداری.

 

 

 

فرزندم!

پروردگار مهربانمان از  روح کبریایی خویش  بر کالبد نازک تو میدمد و تو را و من را مست این همه جلال و جبروت کرده است.

من چه گویم که نشانش بیقراری دل و غارت جان است و خلعت وصالش در مشاهده جمال.

کودکم از امروز تو خدایی شدی ...

دل من مالامال از عشق بی پایان الهی بود،

دل من آکنده از مهر و محبت بی پایان تو شد،

از امروز دل من و دل تو ، مالامال از پرتو ذات مقدسی خواهد شد که نهایت عشق است و امید......

                                                                         فتبارک الله احسن اخالقین

 

                         

  

 

پ.ن: طبق روایات اسلامی ، پس از گذشت چهار ماه و 10 روز از عمر جنین ، در بدن او روح دمیده میشود.......