سلام

من هم از این بازی خانم خونه جون خوشم اومد.همون که عکسای نی نی بودن خودمون و شوشوهامون رو میذاریم.حالا من هم چند تا از عکسامون رو میذارم.ببینید صبا شکل کدوممونه.

من هم مثل خانم خونه یک عالمه عکس از بچگیهام دارم که البته تعداد خیلی زیادیش دست فامیلهاست.چون من از هردوطرف نوه اول بودم.و وقتی من اومدم قحطی بچه بوده.اینه که هی قیژ و قیژ از من عکس گرفتن.اما حسین خیلی عکس از بچگیهاش نداشت.البته خونه خودشون داره ولی دسته جمعیه و خودش قد یه نقطه است. و هیچیش معلوم نیست.

اینجا من شش ماهمه.با اینکه ریزه میزه بودم ولی حسابی لپ داشتم.آخی قربونش برم کاش اون موقع بودم دوتا گاز از لپای این نی نیه میگرفتم:

این قرتی خانم هم یکسال و یک ماهشه:

توی این دوتا عکس دقیقا اندازه صبا هستم.یکسال و نیمه توی لونا پارک.اون یکی هم بغل باباییم هستم:

و این هم عشق اون نی نی بالایی که توی این عکسه دوم راهنماییه و داره مسابقه نمیدونم چی میده:

خب این هم یکی از آخرین عکسای موش موشکمون که خونه اشو آورده وسط هال و نشسته دم درش آفتاب بگیره:

ببخشید نوشت:مریم -صبا و یاسمن بانوی عزیزم اشتباهی اومدم کامنتهاتون رو تائید کنم پاکشون کردم.